Nieuw wetsvoorstel in Texas stelt online obsceniteiten onder strikte civiele aansprakelijkheid

april 29, 2023

Een nieuw wetsvoorstel genaamd HB 3357 is onlangs ingediend bij het Texaanse Huis van Afgevaardigden. Als het wordt aangenomen, creëert dit wetsvoorstel een wettelijke verantwoordelijkheid voor iedereen die betrokken is bij het verspreiden van obsceniteiten op het internet.

Het voorstel is gepresenteerd door Republikeins afgevaardigde Nate Schatzline en stelt aanbieders van informatie-inhoud en interactieve computerdiensten aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verspreiding, uitzending of vertoning van schadelijk materiaal aan minderjarigen.

Volgens het wetsvoorstel zijn alle gedaagden hoofdelijk aansprakelijk en kunnen ze meerdere keren worden aangeklaagd voor hetzelfde gedrag. Dit omvat ook aandeelhouders of leden van een juridische entiteit die “direct persoonlijk voordeel” hebben ontvangen van obsceniteiten.

Rep. Schatzline beweert dat zijn wetsvoorstel “kinderen beschermt tegen obscene online inhoud en bedrijven verantwoordelijk stelt voor de inhoud waaraan hun publiek wordt blootgesteld”. Als de verweerder zich bezighoudt met obsceniteit of bewust of opzettelijk profiteert van deelname aan een entiteit die zich bezighoudt met obsceniteit, dan creëert het wetsvoorstel een nieuwe particuliere oorzaak voor schadevergoeding. Gedaagden zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verspreiding van schadelijk materiaal aan minderjarigen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de pornografie-industrie en de aanbieders van inhoud en computerdiensten. Het is belangrijk om op te merken dat het wetsvoorstel nog steeds in behandeling is en mogelijk nog wijzigingen zal ondergaan voordat het in werking treedt.

Het voorstel kan ervoor zorgen dat alle werknemers, functionarissen, directeuren en aandeelhouders van zowel private als publieke entiteiten aansprakelijk worden gesteld als hun website op enigerlei wijze kan worden gezien als bevattende “obsceen” materiaal. Dit kan mogelijk de vrijheid van meningsuiting en creativiteit beperken op de website en in de gehele industrie.

PornGuide.nl zal de voortgang van HB 3357 in het Texaanse Huis blijven volgen en rapporteren over toekomstige ontwikkelingen. Hoewel dit specifieke wetsvoorstel momenteel alleen van toepassing is op de staat Texas in de Verenigde Staten, kan het potentieel grote gevolgen hebben voor de pornografie-industrie en online aanbieders van inhoud en computerdiensten over de hele wereld. Nederland is een land waar de pornografie-industrie goed ontwikkeld is, en de ontwikkelingen in Texas zouden ook in Nederland aandacht moeten krijgen.

Bovendien kan het wetsvoorstel leiden tot een breder debat over de verantwoordelijkheid van aanbieders van online inhoud en diensten, en de impact hiervan op de vrijheid van meningsuiting en creativiteit. Het is dan ook belangrijk om de voortgang van dit wetsvoorstel te volgen en te kijken hoe het in de toekomst wordt geïnterpreteerd en toegepast, zowel in Texas als daarbuiten.

PornGuide
Logo